Transporter

Transporterna sker med hjälp av lastbil där kunden kan beställa material, bortforsling av material, flytt av maskiner eller spridning av grus på grusväg. Lastbilen lastar material eller maskiner upp till 12 ton.
Vi lastar materialet från olika grusgropar i länet för att det ska bli så nära tipplatsen som möjligt. Detta för att det ska bli så prisvärt för kunden som möjligt och samtidigt spara på miljön.

Kontakta oss för aktuella material- och transportpriser.

Olika material för beställning:
Mursand 0/4
Stenmjöl 0/4 – 0/8
Betonggrus/Sandningssand 0/8
Bergkross/Väggrus 0/18
Bergkross/Bärlager 0/32
Bergkross 0/50
Bergkross 0/90
Bergkross 0/150
Makadam/Singel 4/8
Makadam/Singel 8/16
Makadam/Singel 16/25
Makadam/Singel 16/32
Anläggningsjord/Gräsmattejord
Planteringsjord