Yrkeskunnande/Tillstånd

När vi utför uppdrag åt företag och privatpersoner så krävs vissa tillstånd och utbildningar. Nedan följer de tillstånd och utbildningar vi innehar och planerar att genomgå.

Trafiktillstånd
Yrkeskompetensbevis Gods
Säkerhet På Väg nivå 1, 2 (nivå 3, sommaren 2014)
EBR – Kabelförläggning
Anläggande Av Enskilt Avlopp (sommaren 2014)